Det finns många fördelar med engångspallar av wellpapp. Lättare att lyfta och ingen speciell behandling för export behövs.

Godsbelastningen i kg gäller utbredd last, ej punktbelastning.

 

Wellpall fyrvägs hemsida  

Material:

Engångspallar av well för två- eller fyrvägshantering.

Storlek:

Hel-, halv, kvarts- och tredjedelspall. 
1200 x 800 mm
  600 x 800 mm
  400 x 400 mm
  400 x 800 mm

Vikt/pall:

0,6 kg  - 4 kg beroende på storlek och belastningskrav.

Utförande:

Pallarna konstrueras genom vikning och limning av ett helt fukttåligt wellark.

Lastkapacitet:

Den rekommenderade lastkapaciteten beror på storlek och utförande, från 100 kg för den minsta pallen till över 1 ton för helpallen. 

   
       

Bildgalleri

View the embedded image gallery online at:
https://www.tetec.se/sv/produkter/wellpallar#sigFreeId699b855cc0

 

Mer information om våra engångspallar av wellpapp
Genom att använda engångspallar av wellpapp kan både ekonomi och miljö gynnas samtidigt. Arbetsmiljön förbättras genom att pallen har en jämförelsevis låg vikt och tunga luft som sliter på personalen kan undvikas. Wellpallen behöver inte heller special- eller värmebehandlas för användande i exportflöde, så som är fallet för vanliga träpallar. WP 812F  tillverkas i enlighet med ISO 14001. Efter användande lämnas wellpallen till traditionell wellretur så att wellpallen kan återvinns. Det finns en stor efterfrågan på returwell, vilket medför att materialt kan återanvänds för ny tillverkning av kartonger och andra wellprodukter.  


Wellpapp
Det är det vågade och yttre skiktet som ger wellpappen dess styrka och stabilitet.