Vi har ett komplett sortiment av surrnings- och lyftutrustning. Produkterna uppfyller gällande svenska och europeiska kvalitetskrav och är alla av högsta kvalitet.

Spännband med krok och spännare

     
  Produkter: Heltäckande sortiment för surrning, banding och lyft.
   
  Sortiment:

Standardprodukter med allt från engångsband i säck till färdigsydda spännband i färdiga längder och vajer för de riktigt tunga lyften. 

  Flexibilitet: Skräddarsydda produkter; längder, kombinationer etc tas fram på beställning.
  Märkning: Enligt gällande svenska och europeiska regler.
Ursprungsmärkning för enkel spårbarhet.
   
  Vår ambition är att alla produkter, till så stor del som möjligt, ska vara tillverkade av svenska och europeiska komponenter. 

Bildgalleri

 

Mer information om surrning och lyftutrustning

Tetec tillhandahåller ett komplett sortiment inom området surrning och lyftutrustning.

Spännband är det absolut vanligaste sättet att lastsäkra gods. En ofta använd teknik är överfallssurrning. Godset pressas då nedåt mot underlaget med hjälp av spännbandets inspänningskraft. Friktionskraften ökas och glidning förhindras. Beroende på lastbärare och transportsätt varierar andelen av lastvikten som lastsäkringen skall tåla. Det därför viktigt att lastsäkringsunderlaget som lämnas från kund är komplett så att dimensioneringen blir riktig.

Vårt spännbandssortiment består av en- och flergångsvarianter med varierande brottstyrka och dess tillbehör såsom lås och spännhandtag. Vid transport av gods som möjliggör användning av flergångsspännband, rekommenderas en produkt med genomgående hög kvalité för maximal livslängd. Samtliga produkter är tillverkade och märkta enligt gällande kravställning, SS-EN 12195/2.

Snabbfakta Spännband -Jämn och hög svensk kvalitet. -Ett band för varje ändamål -Enkelt handhavande. -En- och flergångsprodukter. -Uppfyller SS-EN 12195/2.