En vattentät lösning för emballering av pall; en elastisk huv med många fördelar både för kunden, avsändaren, produkten och ekonomin.

 

     T1  

Produkt:

Högkvalitativ och kostnadseffektiv pallemballering.
Driftsäker och användarvänlig anläggning.

 

Teknik:

En elastisk tub - sträckhuv- träs över godset. Vertikal och horisontell sträckning för extra god stabilitet och mindre tryck på godsets hörn. Helt tät förpackning utan skarvar.

 

 Modeller:

Flera modeller utefter kundbehov.Från den enklaste modellen för emballering av en palldimension, i olika höjder, till den största modeller för ett stort antal pallvarianter.

 

 Folie:

Trelagers folie med sträckning, elasticitet, styrka etc utifrån kund- och godskrav. Nära samarbete och utveckling tillsammans med de främsta producenterna.

 

 Kapacitet:

 Anpassas efter kundbehov, upp till 300 pallar/timma.


 

 

Mer information om emballering med Lachenmeiers huvsträck.
Emballering med Lachenmeiers huvsträckteknik innebär att en elastisk polyetenhuv sträcks ut och träs över godset. Huven sträcks både horisontellt och vertikalt vilket ger en högre stabilitet, och det finns dessutom möjlighet att anpassa avrullningen om godset kräver extra mycket folie på vissa ställen. Huven är helt transparant, det går att läsa streckkoder igenom folien, och i och med att huven görs av en tub som svetsas ihop i toppen, hålls godset fritt från damm och fukt.

Lachenmeier har ett antal maskintyper, beroende på behov, men de kännetecknas alla av en stabil och användarvänlig konstruktion med få slitdelar och minimal service.

Fördelar   - Optimal laststabilitet p.g.a. horisontellt och vertikalt stöd från huven   - Ingen användning av värme under emballeringsprocessen   - Hög kapacitet, upp till 200 pallar/timme   - Få filmskiften då rullen väger 500-600 kg   - Robust konstruktion som ger lång livslängd   - Få slitdelar, låga servicekostnader   - Visuellt snygg förpackning   - Möjlighet att applicera logotype eller streckkod på plastfilmen   - Besparing av operatörskostnader   - Folien anpassar sig efter godset.   - Ingen risk att plastfilmen klibbar (antilaminering)   - Stort utbud plastfilmstillverkare   - Vatten och dammtät huv   - Hotline 24 timmar om dygnet    - Möjlighet att få perforerad plastfolie om produkten behöver andas.