Lastsäkringskuddar från Bates Cargo-Pak, originalet sedan 1975 www.bates-cargopak.com är den optimala lösningen för en kostnadseffektiv lastsäkring. Lastsäkringskuddar består av en innerkudde och en ytterkudde.

    

Innerkudde:

Trelagers koextruerad polyetenfilm.
Detta lager gör kudden tät.

 
  Ytterkudde: Unikt, krysslaminerat, jungfruligt, våtstarkt kraftpapper.
Exklusivt producerat för Bates Cargo-Pak.
Detta lager gör kudden stark, formstabil samt ökar friktionen.
 
  Ventiler: Flergångs- och självstängande engångsventiler.
Patenterade för enkel och snabb fyllning.
 
  Storlekar: Från 60 x 110 cm till 120 x 240 cm.
Standardstorlekar för engångs- och flergångsanvändning.
Även specialstorlekar efter överrenskommelse.
 
  Styrkegrader:

Från Light Flex Eco upp till Heavy.
Anpassade för både lätt och riktigt tungt gods inom alla branscher.

Lastsäkringskuddar för lätta godsvikter

Lastsäkringskuddar i vävd polypropylen och i ren polyeten kan användas när godsvikten är låg och när de utsätts för liten belastning. Storlekar finns för alla tänkbara applikationer.

 

Bildgalleri

          

Mer information om lastsäkring med kuddar från Bates Cargo-Pak, www.bates-cargopak.com
När man lastsäkrar är det viktigt att se till helheten d.v.s. vilka transportsätt som produkterna färdas med, lastsäkringsmetod, tid/personalsåtgång, materialkostnad samt säker arbetsmiljö. Konventionella metoder som stämpling med virke är funktionellt men tidskrävande, oekonomiskt och riskfyllt.

För mer information om lastsäkring se allmänna lastsäkringsprinciper under fliken affärsområden.

Lastsäkringskuddar att lita på - varje gång ->        se videoklipp längre ner
Lastsäkringskuddar, originalet från Bates Cargo-Pak har funnits sedan 70-talet. Produkten är en modern lösning till att lastsäkra gods. Bates Cargo-Pak är en världsledande och teknologiskt ledande producent av lastsäkringskuddar, och dessutom ensam i världen om att producera helautomatiskt. Kunskapen och erfarenheten de skaffat sig från tidigare ägaren Korsnäs, och dess ventilsäcksproduktion (ex. cementsäckar) med 100-årig historia, möjliggjorde utveckling av produkt och koncept som idag kallas "originalet". Denna kunskap har använts till att utveckla en optimal sammansättning av lastsäkringskudden, vilket är det viktigaste momentet i tillverkningskedjan. Lastsäkringskudden har en yttersäck bestående av ett unikt krysslaminerat papper av högsta möjliga våtstyrka (25-30%) samt en innersäck av en flerlagers koextruderad plastfolie. Pappret är det som gör kudden stark och bibehåller kuddens formfaktor vid hög värme medans plastfolien på insidan håller kudden tät från läckage. Genom att tillverka helautomatiskt säkerställs en jämn och hög kvalitét. Dessutom är produktionen utrustad med en rad kontrollsystem som ser till att alla produkter som lämnar fabriken är felfria. Vidare kan leveranstiden till kund hållas till ett minimum som ett resultat av kontinuerligt arbete med ledande speditörer på marknaden.

Lastsäkringsmetod som är flexibel

Till skillnad mot andra lastsäkringsmetoder tillåts en hög grad av flexibilitet. Lastsäkringskuddarna blåses upp med tryckluft och kan anpassas till godsets former och tomrum genom att variera fyllnadsgraden. Detta gör att lastsäkringen optimeras varje gång och förstänger godset snabbt och effektivt. För mottagande personal är det dessutom mycket enkelt. Det enda som krävs är att tömma kudden på luft och sedan är godset färdigt att lossas.

Produktområde med många möjligheter
Bates Cargo-Pak är den optimala lösningen när det gäller att lastsäkra gods för transport, lastsäkringskuddarna finns både för engångs- och flergångsbruk. 9 olika styrkegrader finns och standardstorlekar från 60x110 cm upp till 120x240 cm, d.v.s. en variant för varje ändamål. Andra mått kan  skräddarsys vid förfrågan. Maximal belastning i standardsortimentet är 50 ton.

SE VIDEOKLIPPET NEDAN SOM VISAR HUR LASTSÄKRINGSKUDDARNA ANVÄNDS.

https://www.bates-cargopak.com/Movie

Kontakta oss gärna om du önskar fler videoklipp på andra typer av lastsäkringskuddar.