TETEC tillämpar alltid nedanstående dokumentation vid dimensionering av lastsäkringsarrangemang.

Lathund sjöfartsområde A Lathund sjöfartsområde B Lathund sjöfartsområde C
 Sjofartsomrade A Kopia    Sjofartsomrade A Kopia  Sjofartsomrade A Kopia 

lastsakr lathund ny

TSFS 2010 174