Danska C&H System A/S tillhandahåller skräddarsydda automatiska transport- och emballeringssystem världen över. Speciellt fokus ligger på tung industri, såsom papperskonvertering, folietillverkning, isolering och balhantering av biomassa men även andra branscher ligger inom verksamhetsområdet. I samarbete med kunden löser C&H de flesta förekommande industriella hanteringsuppgifterna. Sedan starten 1968 har över 500 kompletta installationer och maskiner utvecklats, tillverkats och levererats. I över 30 år har C&H System varit leverantör av materialhanteringssystem till Tetra Pak Groups samtliga fabriker världen över.

För att möta kundernas krav på produkthantering krävs ett stort och brett kunnande. För C&H Systems teknikstab är ingen problemställning för liten eller för stor - vare sig det gäller materialhantering, emballering, robotetikettering eller annan industriell transportautomation.

Exempel på utrustning/moment som kan ingå i de kompletta systemen:

  - Industrirobotar
  - Automatisk ettikettering
  - Transportbanor
  - Fleraxliga stativrobotar
  - Pallettering av produkter på pall
  - Kapacitetsberäkningar
  - Streckkodsskanning
  - Produktionssimuleringar
  - Förpackningsmaskiner
  - Sammankoppling med affärssystem
  - Förarlösa truckar
  - Emballering av produkter på pall
  - PLC/SCADA-system för styrning, övervakning och inhämtning av data
  - Hotline 24 timmar om dygnet

Till samtliga projekt tillkommer mjuk- och hårdvaruutveckling som knyter ihop systemen.