Lastradgivaren logotype2  

Lastrådgivaren Lundgren AB har sedan 1994 utvecklat konceptet "Transport Protectors" till att innehålla ett heltäckande sortiment av skräddarsydda lastsäkrings- och godsskyddslösningar i wellpapp. Detta gör att man kan vara flexibel med korta ställtider och producera såväl mindre som större serier med snabba leveranser. Produkterna används idag av tung industri för att skydda och hålla sitt gods på plats under transport i container på väg, järnväg och till sjöss.

I sortimentet ingår bl.a. lastvaggor, lastförhöjare, mellanlägg och friktionshöjande material.

Tetec AB är distributör i Sverige söder om Dalälven och övriga Europa.