Tillsammans med våra leverantörer och kunder har vi en lång gemensam historia inom godsskydd och lastsäkring.    
     
1975    
           

Bates Cargo-Pak Originalet börjar tillverka luftkuddar för godssäkring. Företaget har sitt ursprung i ventilsäcktillverkning, och baserat på den 100-åriga erfarenheten och kunskapen tar företaget fram de första lastsäkringskuddarna för lastsäkring av gods. Tillverkningen sker i Nörresundby Danmark. Produkten blir snabbt en internationell framgång och idag är Bates en teknologiskt världsledande producent med cirka 60 distibutörer.

           
         
    1986  
 George Tegstam 0356

George Tegstam startar Tetec Trading AB. Bates Cargo Pak söker en distributör i Sverige för sina lastsäkringskuddar och finner Tetec Trading AB.  Med ett brett kontaktnät inom svensk exportindustri och lång erfarenhet från bl a Sandvik och Bonnierkoncernen finns alla förutsättningar för att nå ut till de företag som har behov av att lastsäkra och skydda sitt gods under transport.  

I början gick tankarna fram och tillbaka vad kuddarna skulle kallas. Namnet, luftkudde på svenska, upplevdes inte säga tillräckligt mycket om vad produkten skulle användas till. Till slut enades Tetec om Lastsäkringskuddar vilket tydligt beskriver syftet med produkten. 

Vi kallar dem lastsäkringskuddar, du kanske kallar den något av följande:  Dunnage bags Containerkudde Luftkudde Säck
Airbag Godsskyddskudde Godskudde Påse


Oavsett vad man kallar produkten, så kan man lita på att lastsäkringskuddarna från Bates Cargo-Pak är orginalet, både vad gäller koncept och produkt.

 
1988  
Lachenmeier A/S i Sönderborg, Danmark, introducerar en automatisk sträckhuvsanläggning och är med den först på marknaden. Företaget har sedan starten 1969 arbetat med end-of-line packaging men från slutet av 1990-talet koncentreras utveckling och produktion uteslutande på sträckhuvstekniken. Tetec Trading AB ser sträckhuvens fördelar ur lastsäkring och godsskyddsynpunkt och blir 2001 agent för Lachenmeier i Sverige.  
 
1995  
Lastrådgivaren Lundgren AB bildas i Gävle och verksamheten börjar tillverka lastsäkringsutrustning och godsskydd av wellpapp. Produkterna stämmer väl in i Tetecs affärsidé om att erbjuda lastsäkring och godsskydd, och vi får ansvaret för försäljningen i Sverige, söder om Dalälven.